Budownictwo

Budownictwo – ten ogólny termin, oznacza naukę oraz sztukę stawiania obiektów pojedynczych lub całych kompleksów zbudowanych z różnego rodzaju budowli. Jedna z definicji, klasyfikuje budownictwo jako:

Dział techniki, dotyczący budowy takich obiektów jak domy, drogi, mosty, koleje itp.

Procesem, który jest ścisłe powiązanym z powyższą definicją, jest budowanie. Polega on na konstruowaniu budynków lub wszelkiego rodzaju obiektów infrastruktury otaczającej człowieka. Budowa w znacznym stopniu różni się od produkcji, a główną różnica jest to, że podczas produkcji, wytwarza się dobra bez wyznaczenia konkretnego nabywcy, natomiast buduje się zazwyczaj na zamówienia konkretnych osób czy przedsiębiorców.

Każda większa budowa, wymaga współpracy z architektem. Współpraca może odbywać się na płaszczyznach wielu rożnych dziedzin. Architekt zazwyczaj odpowiedzialny jest za zarządzanie praca na budowie, natomiast odpowiednie podmioty takie jak kierownik budowy, inżynier projektu, inżynier budowy, lub kierownik projektu nadzoruje praca na budowie. Jest to doskonały przykład tego, jak powinno wyglądać efektywne planowanie, które jest niezbędne. Dobre zarządzanie i nadzorowanie, może pozwolić na uniknięcie błędów związanych z niepodpatrzeniami czy zaniechaniami ze strony niedopilnowanych pracowników.

Sam proces budowania jest bardzo złożony. Przedstawione w tym artykule przykłady, stanową zaledwie wierzchołek góry lodowej, która obejmuje cały zakres dotyczące projektowania, wznoszenia i utrzymywania obiektów architektonicznych. warto zobaczyć jak wielkim wyzwaniem jest budownictwo. Na finalny wygląd obiektu, który zamierzamy oddać do użytku mają wpływ czynniki takie jak:

 • wpływ na środowisko;
 • skuteczne planowanie;
 • budżetowanie;
 • bezpieczeństwo budowy;
 • dostępność i transport materiałów budowlanych;
 • logistyka;
 • wpływ budowy na otoczenie ( hałasy, utrudnienia w ruchu itp);

Budownictwo – klasyfikacja

Budownictwo jest pojęciem bardzo szerokim, trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Pomimo wszystko wyróżnia się pewnie charakterystyczne typy budownictwa.

Ze względu na przeznaczenie budynków oraz budowli:

 • Budownictwo miejskie
  • mieszkaniowe – wszelakiego rodzaju budynki mieszkalne, usługowe oraz handlowe, biurowe, użytku kulturalnego, szkoły, szpitale itp;
  • komunalne – wodociągi, kanalizacje, instalacje gazowe oraz elektryczne, pomniki, ogrodzenia itp;

House

 • Budownictwo przemysłowe – wykorzystywane w technologi produkcji np.: hale dla stanowisk produkcyjnych, silosy, estakady, kominy, chłodnie kominowe, szyby górnicze. Zaliczamy do tego obiekty przemysłu:
  • wydobywczego;
  • hutniczego;
  • cementowego
  • włókienniczego
  • energetyki.

Industry

 • Budownictwo komunikacyjne -zaliczamy do nich drogi kołowe i żelazne(torowiska), dworce, skrzyżowania, drogi, mosty itp.;

Highway

 • Budownictwo rolnicze – bezpośrednia produkcja rolna np.: suszarnie pasz, owoców, tytoniu, chlewnie i obory, stawy rybne, składy płodów rolnych;

Village

 • Budownictwo wodne;
  • morskie – falochrony, nabrzeża, mola, latarnie morskie;
  • śródlądowe – zapory wodne, jazy, umacnianie brzegów rzek;

The dam

Ze względu na usytuowanie względem powierzchni:

 • Nadziemne – słupy energetyczne, maszty, anteny;
 • Podziemne – podziemne uzbrojenie terenu, szyby, tunele;
 • Naziemne – drogi, szlaki kolejowe;

Budowle

 

CIEKAWOSTKA: Budynki zalicza się zazwyczaj do grupy obiektów nadziemnych! 

Ze względu na trwałość budynku:

 • Tymczasowe – elementy placu budowy, rusztowania itp;
 • Stałe – gdy czas trwania nie jest z góry ustalony – czyli do momentu gdy przestaje być on zdatny do używania lub przestał spełniać swoje funkcje.

Więcej na: Titan Polska