Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne jest jednym ze składników, który wchodzi w poczet nauk inżynierskich, a jednocześnie jest to wyspecjalizowany kierunek rozwoju, w skład którego wchodzi kilka rożnych dziedzin. Można do nich zaliczyć przede wszystkim jedno z najważniejszych zagadnień, jakim jest projektowanie budynków, umiejętność ich budowania i konstruowania. Nie są to rzeczy trywialne. Każda a nich wymaga doświadczenia i solidnego wykształcenia, pobranego na politechnikach w całym kraju.

W skład budownictwa inżynierskiego wchodzi budowa takich obiektów jak:

  • mosty;
  • kanały;
  • drogi;
  • zapory;

Do tych konstrukcji zaliczyć można również budynki, które  wraz z wyżej wymienionymi, nalezy odpowiednio dbać aby były w pełni możliwe do wykorzystane przez człowieka. Ważne jest, aby na etapie projektowania wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenie wynikające z eksploatacji lub budowania poszczególnych elementów.

Budownictwo inżynieryjne jest już stare…

Z historycznego punktu widzenia, jest to jedna z najstarszych dziedzin. Powstała ona niemal w tym samym czasie co inżynieria wojskowa.  Dziedzina ta jest w swego rodzaju spełnieniem marzeń architektów, gdyż mogą oni, nawet najśmielsze i najbardziej zwariowane pomysły wprowadzić w życie. Nawet te najbardziej śmiałe, mają swoją rację bytu. Nie można w tym miejscu przytoczyć przykładu Brazylii i jego stolicy Brasilia, które było miastem wybudowanym i zaprojektowanym od podstaw. Miasto zostało zbuntowane na kształt lecącego kondora oraz samolotu. Budynki miasta charakteryzują się futurystycznym wyglądem, w którym dominuje szkło, stal i marmur. Nową stolicę wybudowano w zaledwie 5 lat i pomimo przez wielu zostało uznane jako niefunkcjonalne, sprzeczne z potrzebami mieszkańców miasto utopijne ( miasto idealne), zostało ono wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

Budownictwo inżynieryjne możne przybierać różne formy

Brasilia - Utopijne miasto

Dzisiaj inżynieria budownictwa, określana jest mianem pierwszego stadium długotrwałego procesu konstruowania ostatecznej formy wizji architekta. Czynności budowlane musza być dokładnie obliczone a wszystkie czynniki wynikające z budowy danego obiektu przewidziane. Wszystko musi być zaplanowane z dbałością o najmniejszy szczegół. Zaniedbania mogą w przyszłości zaszkodzić ludziom, którzy będą korzystać z budynków czy to mieszkalnych czy publicznych obiektów rozrywkowych itp.

Obecnie, każdy z nowo powstałych budynków charakteryzuje się niesamowitym wyglądem i efektywnością jego wykorzystania. Nic nie może się zmarnować, dlatego każda z dostępnych powierzchni jest zagospodarowana. Ekonomiczność jest kolejną cechą przemawiającą za budownictwem inżynieryjnym dzisiejszych czasów. Nikt nie może pozwolić sobie na straty związane z nieodpowiednim założeniem instalacji choćby grzewczej niedostosowanej wymaganiami do konkretnych pomieszczeń. Takie zaniechania, mogłyby w skali roku narazić na kilkunastotysięczne straty.

Czym jest jeszcze budownictwo inżynieryjne? Jest tym co nas otacza, naszym miejscem w którym żyjemy. Nie byłoby dróg, mostów itp.  bez solidnej pracy wykwalifikowanych ludzi, zajmujących się dziedziną od lat.