Mikropale

Czym są mikropale?

Fundament, który w swojej strukturze wykorzystuje pale, jest rodzajem fundamentu głębokiego. Mikropale sięgają w głąb gruntu, dzięki czemu mocniejsze warstwy znoszą większe obciążenie.  Wykorzystuje się je do osadzenia domów oraz innych budynków. Ich cechą charakterystyczna jest niewielki przekrój( do 30 cm), ale ogromna siła nośna. Mikropale powinny być wykorzystywane konkretnie do danej sytuacji – ich parametry takie jak średnica, głębokość osadzenia, rozstaw musza być indywidualnie dostosowane do warunków geologicznych.Długość mikropali zależy przede wszystkim od tego, na jakiej głębokości znajduje się nośna warstwa gruntu.  Dlatego właśnie, istotnie są wiadomości z zakresu geotechniki. Tylko znajomość mechaniki gruntów, ich specyfikacji oraz danych techniczno – fizycznych pozwoli na dobranie odpowiednich mikropali. Długość mikropali zależy przede wszystkim od tego, na jakiej głębokości znajduje się nośna warstwa gruntu.

Kiedy stosować?

Kiedy nalezy zastosować , przy konkretnej budowie powinien zadecydować przede wszystkim projektant po zapoznaniu się z mechaniką gruntu, na jakim przystało im pracować. Są to jedne z najważniejszych badań, które wykonane pozwalają na rozpoczęcie budowy. Na czym one polegają? Są to głownie odwierty oraz pobranie próbek gruntu. Wykonuje się je na pewnej przestrzeni, w wybranych punktach działki budowlanej. Najlepszym miejscem na zastosowanie mikropali są narożniki fundamentów budynku. Mogą być one zastosowane w innych punktach fundamenty, natomiast taką decyzję wydaje jedynie projektant budynku. Po zakończeniu typowo geodezyjnych prac, związanych z oznaczeniem miejsc do budowy mikropali następuje okres palikowania oznaczonych punktów i przystępowania do pierwszych odwiertów.

Proces budowy

Sam proces budowy mikropali rozpoczyna się w momencie odwiertu odpowiednich otworów, o danej szerokości i głębokości. Po zakończaniu odwiertów, do otworów wprowadza się gęstą np.: iłową mieszaninę. Służy ona wzmocnieniu ścian otworu. Ponadto nie dopuści do ich rozmycia. W tak przygotowany otwór wpuszcza się zaczyn cementowy, który jest przygotowywany  wyłącznie na miejscu budowy.

Na trudnych poz względem budowy gruntach, mikropale są dodatkowo wzmacniane specjalnym, metalowym zbrojeniem umieszczanym we wnętrzu wywierconej przestrzeni. Ostatnim elementem jest połączenie mikropali, w formie zamkniętego pierścienia (betonowego),  na którym stawiana jest dalsza konstrukcja budynku.

Więcej na temat mikropali: Technika mikropali – Titan Polska