Żałoba po śmierci Profesora Zbigniewa Mikołejki

Żałoba po śmierci Profesora Zbigniewa Mikołejki

Z ogromnym smutkiem informujemy, że świat nauki stracił jednego z najwybitniejszych myślicieli – Profesora Zbigniewa Mikołejkę. Jego odejście pozostawia ogromną pustkę w środowisku akademickim oraz w sercach tych, którzy mieli okazję poznać jego pracę i osobę.

Wybitny Filozof i Historyk Religii

Profesor Mikołejko był nie tylko cenionym filozofem, ale również wybitnym historykiem religii. Jego obszerna działalność badawcza oraz liczne publikacje z zakresu studiów religijnych, etyki i filozofii zapisały się głęboko w historii polskiej nauki.

Jego prace były niezwykle cenione zarówno w kraju, jak i za granicą, co świadczyło o międzynarodowym uznaniu dla jego wkładu w rozwój współczesnej myśli naukowej.

Dedykacja dla Wielkiego Umysłu

Profesor Mikołejko był postacią wyjątkową nie tylko ze względu na swój dorobek naukowy, lecz także dzięki swojej głębokiej wnikliwości w zagadnienia wiary religijnej i jej wpływu na kulturę oraz społeczeństwo. Jego analizy były zawsze pełne mądrości oraz empatii, co czyniło go autorytetem dla wielu badaczy i studentów.

Trwałe Dziedzictwo Akademickie

Jest bezsprzeczne, że Profesor Zbigniew Mikołejko pozostawił trwałe dziedzictwo akademickie, które będzie inspirować kolejne pokolenia badaczy do zgłębiania tajemnic ludzkiej egzystencji oraz roli religii w naszym życiu. Jego wkład w rozwój nauki jest nieoceniony i niezapomniany.

Smutna Strata dla Nauki

Jego odejście stanowi ogromną stratę dla polskiej nauki oraz społeczności akademickiej. Profesor Mikołejko był nie tylko mentorem dla wielu młodych badaczy, ale także przywódczą postacią intelektualną, która inspirowała do myślenia krytycznego oraz poszukiwania prawdy.

Pamiętajmy o nim z szacunkiem i wdzięcznością za wszystko to, co nam ofiarował swoją pracą i pasją do poznawania tajemnic ludzkiego ducha.

Niech Jego pamięć będzie błogosławiona – spoczywaj w pokoju, Profesorze Zbigniewie Mikołejko.

Dziękujemy Ci za Twoje światło na drodze poznania!

Pokój Twojej duszy…

O Autorze:

Zbigniew Mikołajek (ur. 1 stycznia 1950 we Wrocławiu) – doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w historii filozofii starożytnej; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; autor kilku książek dotyczących historii filozofii greckiej; sekretarz Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; czterokrotny laureat Nagrody Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne.

publikacje:

„Arystoteles: metafizyka” (1993),

„W poszukiwaniu transcendencji” (2007).

dydaktyka:

Historia filozofii antycznej,

Metafizyka Arystotelesa.

Motto autorskie:

Nauka jest jak lampa prowadząca nas przez ciemności niewiedzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *