Geotechnika jest dla ludzi!

Każde pojęcie, mniej lub bardziej złożone ma swoją definicję. Jedne są szczegółowe opisując daną dziedzinę drobiazgowo, inne zaś jest trudno przedstawić ze względu na rozległość zjawiska. Pojęciem tym jest jest geotechnika.  W skrócie, geotechnika jest interdyscyplinarnym pojęciem, które zajmuje się badaniem zależności pomiędzy zachowaniem się konstrukcji a podłożem na której ta konstrukcja powstaje.  Podłoże może składać się z mieszanki materiału skalnego o rożnej frakcji – od drobnego piasku bo skały wymieszane z ziemią. Geotechnika ściśle łączy się z budownictwem zarówno nadziemnym jak i podziemnym, i to dzięki niej możliwe są prace prowadzone na palcu budowy.

Od babek w piasku po konstrukcje nie z tej Ziemi?

Pamiętacie jak trudno było zbudować babki czy zamki z piasku, aby podczas zabawy nie zostały zniszczone? Pamiętasz jak przez wybudowany w piasku tunel nie walił się, tylko można było przejeżdżać nim samochodzikiem? Wszyscy dobrze pamiętamy nasze piaskowe konstrukcje. A co gdyby takie coś można było wybudować naprawdę? Tunel który pod ziemią łączy jeden koniec miast a drugim, tak aby liczne pokolenia mogły korzystać z niego bez obawy o swoje życie? Tym wszystkim zajmuje się własnie geotechnika a w zasadzie inżynier geotechniczny.

Efekty pracy geotechników są zazwyczaj skryte za monumentalnymi  zaporami wodnymi, wałami ziemnymi dróg, kolei, wysypisk śmieci. Inżynierowie geotechniki są odpowiedzialni za zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania nie tylko sztucznie wytworzonych obiektów przez człowieka, ale również dla otoczenia, które nie może zostać zdegradowane działalnością człowieka. Ważne jest, aby budowane konstrukcje były pewnie osadzone w podłożu, które czasem jest nie łatwe.

Przyszłość niesie nam liczne zmiany. Już wiele elementów życia człowieka przeniesionych jest pod ziemię. Budowle takie jak tunele, garaże podziemne, są zaprojektowane dzięki badaniom gruntu, przeprowadzonych przez inżynierów geotechniki.

Co stanowi wyzwane dla geotechnik? Już dziś budujemy co raz śmielsze konstrukcje wykorzystując do tego co raz nowocześniejszy sprzęt. Sytuacja na rynku, zmusza przedsiębiorców do budowania w co raz trudniejszych warunkach, czemu sprzyja wspomniany rozwój technologiczny. Nie dziwi więc fakt co raz to nowych pomysłów czy zastosowań.

Więcej o nowoczesnej technologi umacniania gruntu znajdziesz na : Titan Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *