Roboty ziemne – wykopy wodociągowe

wykopy

Zajmijmy się dziś małym wycinkiem całych robót, jakie należy przeprowadzić przy wykopach prowadzących do powstania sieci wodociągowej, której projektowaniem zajmują się inżynierowie w rożnych zakątkach kraju i świata. Samo przygotowanie podłoża, oraz materiałów może stanowić rozważanie na osobny wpis. My jednak przyjrzyjmy się planowanym robotom ziemnym, jakie należy wykonać podczas budowanie sieci wodociągowej.

Wszelkie wykopy należy wykonywać według odpowiednich norm. Należą do nich między innymi:

  • norma BN-83/8836-02 (Grunty budowlane);
  • norma PN-68/B-06050:1999 (zasypywanie wykopów);

Prace należy podzielić na dwie fazy: te które można wykonać ręcznie oraz te które należy wykonać za pomocą koparki. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z pracami takimi jak:

  • niwelacja dna;
  • profilowanie podsypki;
  • zasypywanie rur do wysokości 30 cm ponad wierzch;

Resztę wykopów należy wykonać koparką jednonaczyniową, której pojemność łyżki wynosi 0.25 i 0.4 m3.

W założeniu każdy opis teoretyczny jest prosty. Dokonujemy wykopu, układamy rury i załatwione. Co jednak, jeżeli uwzględniamy takie utrudnienia jak na przykład drogi? W przypadku kiedy planowana przez nas sieć będzie przecinała się ze wspominanymi wcześniej drogami? Należy wykonać prace takie jak przewierty pod utwardzoną powierzchnią. Należy jednak pamiętać, że takich wierceń dokonuje się po uprzednim zagospodarowaniu przestrzeni przez geodetę.

Niezbędne będą również konsultacje geotechniczne. Należy zbadać grunt pod względem np.; uwodnienia. Te o dużym jego wskaźniku trzeba zabezpieczyć odpowiednio przy pomocy deskowania. W innym wypadku, można zastosować deskowanie ażurowe. Ziemię którą pozyskuje się podczas przeprowadzania wykopu należy odkładać wzdłuż krawędzi wykopu, pamiętając że może ona się znajdować jedynie po jednej jego stronie, a jego odległość od krawędzi nie powinna przekraczać 1 metra. Nie jest to bezcelowe. Dzięki takiemu umieszczeniu, możliwe jest wytyczenie przejścia pomiędzy wykopem a składowaną ziemią.

Po wykonaniu wykopów, należy jeszcze odpowiednio go wyprofilować względem zaleceń producenta rur. Ostatnim elementem będzie jeszcze wykonanie na dnie wykopu 20 centymetrowego wykopu dodatkowego, który posypujemy mieszanką piasku i gruzu z kamyczków. Podsypka służyć ma jako skuteczny drenaż. Jest to podejście zalecane, które należy wykonać obowiązkowe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *