Zabezpieczanie wykopów mikropalami wierconymi

Z pozoru czynność prosta, w praktyce zabezpieczanie wykopów jest czynnością skomplikowaną i wymagająca doświadczenia. Każda budowa zaczyna się w gruncie. Geotechnika jest jak wiadomo nieocenioną nauką, pozwalająca ocenić jak grunt zachowa się w trakcie procesu budowy. Specjalnie dlatego, aby budowa była jak najbardziej bezpieczna, stosuje się system mikropali wierconych. System ten polega na zaaplikowaniu w gruncie stalowego „pręta”, która obok zabezpieczenia spełnia też zadanie rury inikecyjnej oraz docelowego zbrojenia mikropala. Prześledźmy krok po kroku jak wygląda proces instalacji tego zbrojenia.

1.  Wiercenie

Cały proces rozpoczyna się zazwyczaj podczas jednoetapowego użycia zwykłych urządzeń wiertniczych. Żerdź mikropala stanowi dwie podstawowe funkcje. Jedną z nich jest funkcja przewodu wiertniczego, drugą jest przewód iniekcyjny. Wraz z rozpoczęciem wiercenia, rozpoczyna się również iniekcja wstępna. Polega ona na tym, że za pomocą wewnętrznego otworu żerdzi z zaczynu cementowego pompowana jest w głąb otworu płuczka, która dostaje się tam pod ciśnieniem od 5 do 10 barów. Substancja ta, ma za zadanie wsiąknąć w głąb gruntu, a co za tym idzie doprowadzić do jego stabilizacji . W stabilnych ściankach otworu nie ma już potrzeby stosowania dodatkowych osłon, ponieważ żerdź pozostanie już w otworze jako zbrojenie mikropala.

2. Iniekcja

Po dowierceniu się do satysfakcjonującej głębokości, następuje proces iniekcji końcowej. Zaczyna się wtedy tłoczenie kolejnej porcji zaczynu cementowego, ale już w innej proporcji niż to było stosowane w przypadku wiercenia. Następnie wtłoczony zostaje iniekt, który dla pewności dokładnego wypełnienia otworu jest wtłaczany od dołu. Zapobiega to pominięciu wszelkich pęknięć oraz niedoróbek poprzedniego procesu wiercenia.

3.Zalety stosowania zabezpieczania wykopów mikropalami wierconymi

Do głównych zalet należy przede wszystkim;

  •  bardzo proste wykonanie – nie ma konieczności stosowania dodatkowego zbrojenia, rur osłonowych itp;
  • nieregularny postrzępione zakończenie pala, idealnie łączy się z gruntem. Dzięki temu pal charakteryzuje się wysoka nośnością, a wszelkie występujące przesunięcia obejmują zakres zaledwie kilku milimetrów, co jest bardzo dobrym wynikiem.
  • mikropale wiercone można stosować w wierceniu pod różnym kątem, co stanowi ich wielką zaletę. Za ich pomocą możliwe jest efektywne przenoszenie obciążenia wciskającego oraz wyciągającego.
  • sprzęt który jest wykorzystywany do budowy mikropali jest lekki, co daje wielką elastyczność w zakresie miejsc trudno dostępnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *