Jak ważne są szalunki? Wynajem ma sens.

szalunki wynajem

Wiecie jak ważne przy budowie są rożnego rodzaju szalunki? Wynajem ich od znanych firm często załatwia nam problemy z tym związane. Dlaczego jednak są one tak istotne?

Prace na budowie z roku na rok wykonywane są w co raz gorszych warunkach. Wpływa na to ma przede wszystkim brak terenów zdatnych do bezpiecznego zagospodarowania. Dlatego tez, wyczynem dla współczesnych inżynierów i konstruktorów, jest postawienie skomplikowanych budynku czy konstrukcji na co raz trudniejszym terenie. Muszą oni wziąć pod uwagę takie czynniki jak koszty oraz czas budowy. Czy jest to możliwe? jak pokazują badania tak! Co raz częściej, na wydawać by się mogło niedostępnych terenach powstają monumentalne konstrukcje, które zaskakują często formą i kształtem. Dobrym przykładem są znane wyspy palmowe w Dubaju. Jak widać, dla nowoczesnych budowniczych nawet bariera wody nie stanowi już granicy niemożliwej do pokonania.

Wyspy Palmowe
Wyspy Palmowe

Obecnie, dzięki rozwoju techniki i innowacyjnym, oryginalnym rozwiązaniom możliwe jest skrócenie procesu potrzebnego na wybudowanie założonych konstrukcji, oraz co za tym idzie automatyczne obniżenie kosztów procesu.  Wykop jest nieodłącznym elementem każdego procesu budowy. Mogą być one głębokie lub niskie – jednym ze wspólnych mianowników każdego z nich jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Nieodpowiednie zabezpieczeni, może doprowadzić w konsekwencji do katastrofy budowlanej. Czym jest katastrofa budowlana ?

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów – art. 73.1 ustawy Prawo budowlane.

Rozróżniamy kilka rodzajów wykopów.

Ze względu na wymiary i czas trwania robót rozróżnia się :

wykop szerokoprzestrzenny – wykop, którego głębokość jest mniejsza od szerokości dna lub wykop o szerokości dna większej od 1,5 m;

wykop wąskoprzestrzenny – wykop, którego głębokość jest większa od szerokości dna lub wykop o szerokości dna mniejszej od 1,5 m; 4

wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m;

wykop głęboki – wykop o ścianach pionowych, zabezpieczonych obudową o głębokości większej od 3 m;

wykop tymczasowy – wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok;

wykop trwały – wykop o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok (1) .

Dlatego własnie tak ważne jest dostosowanie odpowiedniego zabezpieczenia do odpowiedniego rodzaju wykopów. Możliwości takie daje między innymi oferta firmy TITAN POLSKA. Te rozwiązania na pewno pomogą w osiągnięciu pełnej satysfakcji z przebiegu budowy!


(1) Jermołowicz Piotr, Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne i odwodnienie wykopów, Opole 2014, s. 3, http://www.opl.piib.org.pl/component/phocadownload/category/8-budownictwo-ogolne.html?download=218:wykonywanie-i-zabezpieczanie-wykopow-pod-obiekty-i-instalacje-podziemne (dostęp: 5.09.2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *